Switch Payment Method Payment Method ( PPP )
Shopping Cart Stats Your shopping cart is empty
 
 
Welcome Guest, register here | Returning Customers Login
 
 
 
 

© copyright?

Het gebruik van al mijn werken is onderworpen aan een aantal wettelijke verplichtingen die voorzien zijn in de wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en naburige rechten (Belgisch Staatsblad van 27 juli 1994)

 

De rechten worden beschermd door ©Sofam.

 

Dit geldt voor alle foto's, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn. (digitaal, als foto, via de website, sociale media of elke andere manier)

 

Voorafgaande toestemming:

Geen enkele foto op deze site mag geheel of gedeeltelijk verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, d.m.v. druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Wim Hoste. Deze toestemming kan niet worden afgestaan aan derden.

 

Eerbied voor de integriteit van het werk:

De gebruiker mag het werk niet wijzigen zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming. 

Onder 'wijzigen' wordt verstaan: Digitale fotobewerkingen betreffende kleur, filters, scherpte, contrast, formaat, kadrage, ed. uitvoeren.

 

Naamsvermelding:

De gebruiker moet mijn naam correct en ondubbelzinnig vermelden zodat het werk onmiddellijk aan mij kan worden toegeschreven.

Mijn naam dient op de volgende manier vermeld te worden: "jaar van publicatie" © Wim Hoste - Cyclephotos.be. Voor 2017 wordt de vermelding dus: 2017 © Wim Hoste - Cyclephotos.be

 

Verantwoordelijkheid van de gebruiker:

Het gebruik van mijn werken gebeurt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Hij alleen is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige vergunningen met betrekking tot de personen die op de werken zijn afgebeeld, alsook voor de gepubliceerde onderschriften en de context waarin mijn werken gereproduceerd worden.

 

Schadevergoedingen

Zowel Sofam als ikzelf behouden ons het recht voor, om naast de gebruikelijke reproductierechten, schadevergoedingen te eisen indien bovenstaande wettelijke principes van het auteursrecht niet gerespecteerd worden

 

Met vragen over auteursrechten verwijs ik iedere gebruiker naar de website SOFAM, de auteursmaatschappij in het domein de Visuele Kunsten, waarvan hieronder de gegevens vermeld staan:

 

www.sofam.be

 

__________________________________________________________________________________________________

 

All photographs appearing in this web site are under the protection of the international copyright laws.

No photograph may be reproduced, copied, stored manipulated or in part of a derivative work, without the written permission of Wim Hoste.

A derivative work is the use of Wim Hoste's work as the basis for, or part of another photographic concept or illustration and is a violation of copyright.

 

If you want to use the images, please use the contact form on this site or "info@cyclephotos.be"

 

© 2017 cyclephotos.be

 
dot download_files (0, 1)
dot BMX (3, 128)
 

Please Login to see your lightbox contents
 
  Powered by Stockbox Photo® Gallery Software